Ana Sayfa  |  Arşiv  |  Sitene Haber Ekle  |  Sık Kull. Ekle  |  Sitenize Radyo  |  İletişim

Anasayfa Derneğimiz Dernek Haberleri Aidat Sorgulama Foto Galeri Video Ziyaretçi Defteri Yöresel Bilgiler Sitenize Radyo

Radyomuza Sponsor Aranmaktadyr. Irtibat U?ur A?DA? : 0549 205 00 75 / 0537 450 38 34

Anasayfa
Derneğimiz
Dernek Haberleri
Kayabeyi Haber
Düğün Haberleri
Aidat Sorgulama
Genç Çayıslılar Haber
Hastalarımız
Vefat Haberleri
Ardahan Haber
Çıldır Haber
Şairin Dilinden
Yazarlar
Foto Galeri
Video
Arsiv
Aidat Bilgileri
Ziyaretçi Defteri
Yöresel Bilgiler
Sitenize Radyo
Öne Çıkanlar
DÜĞÜN TARİHLERİ
KAYABEYİ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEGİ.
DOSTLUK GECESİNDE AŞIKLAR RESİTALİ.
Kayabeyi Köyü Bayramla?ma VYDEO
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu
3.DOSTLUK GECESİNİN TAMAMINI İZLEYİN 2
DOSTLUK GECESY VYDEO 1
Kayabeyi Gençlerinin İftar Yemeği
Genç ÇayysLyLar Sünnette Co?tu
ÖNSÖZ
Döviz  
  Dolar : 5.9944
  Euro : 5.4057
Hava  
 
 
 
Dernek Bşk.  

Sayit AĞDAŞ
Tel :
05358954607
 
Köy Muhtarı  

Muhittin KORKMAZ
Tel :05382724978
S. Kürsü  
Ystanbuldan Ayryl...
Ho?geldin...
allahyn rahmety u...
VATAN Görevine...
Sayaç  
21 Ağustos 2018
Bu Gün :  1147
Bu Ay :  10882
Bu Sene :  77452
Toplam :  119950
Ortalama :  348


islami site

altın fiyatları

Godaddy

Haberin Detayı

Ana sayfaya Dön

Çyldyr`yn Tarihi
.
/./9.0116

93 Sava?y´ndan (1877) önceleri oldu?u gibi. ´Kyrk Yyllyk Kara günler´ (1878-1918) ça?ynda ve Milli Mücadele syrasynda da Çyldyr´dan sayyly kahramanlar yeti?mi?, ?anly ve ?erefli mücadeleler yapmy?lardyr.

93 Sava?y´ndan (1877) önceleri oldu?u gibi. ´Kyrk Yyllyk Kara günler´ (1878-1918) ça?ynda ve Milli Mücadele syrasynda da Çyldyr´dan sayyly kahramanlar yeti?mi?, ?anly ve ?erefli mücadeleler yapmy?lardyr.

Hiç bir köyünde Ermeni, Gürcü, Rum veya türlü adlarla anylan Rus kolonileri gibi yabancy bulunmayan Çyldyr ilçemizde, milli düzen kurup korunma bu yüzden kolay olmu?tur.

1914 Kasymynda Pasinler´de Köprüköy Sava?ynda bozulan Ruslar, Aralyk 1914´te Sarykamy? üzerine yürüyen ordumuz kar?ysynda tam bir pani?e u?radylar; Ardahan´y da byrakyp kaçtylar. 29 Aralyk 1914 - 4 Ocak 1914 günlerinde Ardahan´da Ardanuç üzerinden gelen bir resmi çetemizin AL BAYRA?I dalgalandyrmasy, Çyldyrlylar´y da Moskof esaretinden kurtulu? umuduyla co?turup, gönüllerini kaynatty.

Sarykamy? Felaketi´miz üzerine ordumuzun açykta da?larda donarak erimesi üzerine, kendini toparlayan Ruslaryn silahsyz Türk halkyny, ´Osmanly Ordusunun Ardahan´a girmesine sevindiniz, bayram ettiniz´ diye asi saymasy üzerine, kanly 3 Ocak 1915 gününden ba?layarak Uzun myzrakly, uzun tüylü kadana atly Sibryski - Kazak Tugayy Çyldyr´da yol boyunda; Kenarbel, Zurzuna, Meyram, Cambaz, Purut, Rabat köylerini çoluk çocuk gözetmeden kyrgyna u?rattylar, para ve e?yasyny ya?maladylar. Öteki köylüler ky? günü çoluk çocu?u ile da?lara çekilip sy?yndylar.

Nisan 1915´te Bakü Yslam Cemiyeti Hayriyesi´nden Kara?arly Ryza ve Kantemiro?lu Alihan ile Bababeyler gelip Çyldyr´da da te?kilat kurunca, tedirgin halk kendisini toparlady.

Purut köyünden Amucao?ullary´ndan (?imdi Vural) Nebio?lu Kamil A?a (1866-1944), Koravel köyünden Molla Mustafao?ullary´ndan (?imdi Erdo?an) Kamil A?a (1857-1944), Zy?arystav köylü Hacyo?ullary´ndan (?imdi Bingöl) Deli A?a (1851-1947) Yslam Cemiyeti Hayriyesi´nin Çyldyr te?kilatynda çalky?arak aç ve yoksul halka un, ?eker gibi yiyecek ve giyim e?yasynyn da?ytymynda öncülük ettiler.

Gerek 1917 Seyim Hükümeti, gerekse 1918-1919 Milli ?ura zamanynda da bu iki Kamil A?alar ile Deli A?a ve Yukarycambazly Akhacano?lu Ylyas A?a ile Gökçe A?a, Calaly Koçuo?lu Mansur A?a, Pekre?enli A?adede, Suhara´dan Kasymo?lu Hasan A?a ve Haley A?a milli te?kilatyn ba?ynda halky silahlandyrmy? olarak çaly?tylar. 1918 Nisanyndaki Ylk Kutulu?a de?in; güneyde Y?nezor, do?udaki Akta? (Ahylkelek) ve batydan Beyrehatun (Ardahan) üzerinden gelen Ermenilerle sava?arak dü?many Çyldyr topra?yna sokmadylar. Bu üç cepheden en çok Zar?at (Arpaçay) üzerinden gelen Ermenilerle Y?nezor yönünde sava?yldy. Calaly Mansur A?a, Yukarycambazly Akhacano?lu Aslan A?a, Pekre?enli A?dede, Koravelli Hamit A?a (Erdo?an), Purutlu (Kamil A?ao?lu) Pa?a bu cephede çok yararlylyk gösterdiler.


Nisan 1918´de Kars ili kurtulduktan sonra 30 Ekim 1918 Mütarekesi´ne göre ordumuz 1914 synyry gerisine çekilmeye ba?lady. 5 Kasym 1918´de Kars´ta kurulan MYLLY ?URA adly geçici Yerli Türk Hükümeti´nin Çyldyr ?ubesini de anylan halk öncüsü kahramanlar kurdu. 1918 ba?larynda Purutlu ve Koravelli Kamil A?alar ile Sukharaly Kasymo?lu Hasan A?a ve Cambazly Ylyas A?a Milli ?ura mümessilleri arasynda Bakü´ye giderek Milli Azerbaycan Türk Hükümeti´nden yardym olarak para ve silah istediler. Silah alamadylar ancak arkalaryndan istenen para gönderildi.


13 Nisan 1919´da Yngilizler hile ile Kars´ta Milli ?ura Cenupu Garbi Kafkas Hükümeti Parlamentosu´nu basyp mümessillerini Malta´ya sürerken 18 gün ya?ayan Kukla ve Karma Kars ?urasynda Ermenilere alet olmak istemeyen Çyldyr´yn Zinzal (?imdi Güvenocak) köylü Hacyo?lu Doktor Esat Oktay Bey 30 Nisan 1919´da sava?arak Çyldyr´a geldi. Geçici Kars Hükümeti´nde Parlamento Ba?kany ve te?kilatçy, yi?it bir aydyn sayylan Doktor Esat Oktay, 1919 Mayys ba?larynda yeniden Çyldyr Milli ?urasyny düzene koydu; Purutlu Kamil Vural A?a´nyn ba?kanly?ynda, Koravelli (?imdi Sazlysu) Kamil Erdo?an A?a, Zy?arystavly (?imdi Öncül köyü) Delia?a Bingöl, Pekre?en (?imdi Gülyüzlü) köylü A?adede, Sukhara (?imdi Yakynsu) köylü Molla Nebi ve Kasymo?lu Hasan A?a ile Doktor Esat´tan kurulan 7 ki?ilik Merkez Heyeti yine Çyldyr´yn idaresini eline aldy. Zar?at, Ardahan ve Ahylkelek üzerinden baskyn yapan Ermenilere kar?y Çyldyr Milislerini sevk ve idare ettiler. En çok, cephane azly?yndan bunaldylar.


1919 Mayysyndan 1921 ?ubatyndaki Çyldyr´yn Son Kurtulu?una de?in Çyldyr Milli ?urasy kolu çaly?ty. Ardahan´dan Zurzuna´ya gelen Ermenilerin Çyldyr Kaymakamyny Mayys ba?larynda geri çeviren Milli Heyet, ordumuzdan kalan ve 1915´te Ruslara tutsak dü?mü?ken 1917´de Gediksatylmy? gibi köy kamplaryndan kurtarylmy? bulunan 45 Mehmetçi?i, gönüllü Milislerimizin talim ve terbiyesi ile birik kumandasyna tayin etti. Zar?at cephesinde Ta?ba?y´nda Ermenilerle çok vuru?tular.


10 ay süren Zurzuna´daki Gürcü i?gali tesirsiz ve köylere dokunamaz halde geçti. Yki Kamil A?a ile Cambazly Ylyas A?a bunalynca Oltu´ya gidip 1919 yazynda Narman´daki Eyüplü Halit Bey (Pa?a) ile temasy sa?ladylar, cephane aldylar. Doktor Esat Bey de Bakü´ye kaçmak zorunda kaldy. 1919 güzünde Halit Bey´den belge ve ?ifreler alarak Çyldyr´a dönen kahramanlar 30 Ekim 1920´de Kars kurtulduktan be? gün sonra 9. Tümen Kumandany Deli Halit Bey´in gönderdi?i irtibat zabiti Yüzba?y Yhsan Nuri´nin getirdi?i mektup üzerine Çyldyr´dan, resmi Gürcü i?galine ra?men, 600 Gönüllü Milis yazarak Ta?köprü köyünde topladylar. Burada Yhsan Nuri Bey´in tertibi ile, iki taburlu bir Çyldyr Gönüllü Alayy kuruldu.


I. Tabura Purutlu Kamil A?a´nyn o?lu Pa?a Bey, 2. Tabur´a da Calaly Ali o?lu Kasym A?a kumandan oldu. Yki Kamil A?a da ba? uçlarynda atly olarak Gümrü´ye ve oradan da Cacur´a giderek ordu birliklerimizin yanynda Ermenilerle sava?tylar. Deli Halit Bey Aralyk 1920´de Yunan Cephesine tayin edilince Çyldyr Alayy da izinle cepheden ayrylyp, evlerine da?yldy. Gürcüler bunlara dokunamady.


HABER / M. Ahmet VURAL Kaynak / 17 MAYIS 1967 TARYHLY KARS YILLI?I KYTABI

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Bu Haber 1693 Kez Okundu

Bu Haber İçin Toplam 9 Kişi Oy Verdi...
   
   
Foto Galeri
Iftar Yeme?inden
Türk Bayra?y
2011 15 Mayys Resimleri
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapmak İçin Tıklayınız

Bu Kategoriye Ait Diğer Haberler
Ardahan ?ivesi
Kayabeyi Köyünün Dili / ?ivemiz ...
 
Kolozun Peyleri
*Kayabeyi Köyü yaylasynyn synyrlary içerisinde , Kura nehri´nin(orpon) kar?y tarafyndadyr. *Yaylaya yakla?yk 1.5 km uzaklykta ve Cocorta Bahçeleri bölgesinin...
 
Kayabeyi Köyü Türbelikleri
Köyün güney yönünde , etrafı çeperle çevrili büyük türbelikte , eski mezar taşlarının olduğu bölümde , yaklaşık 7-8 adet #...
 
Peyler - Eski Yerleşim Bölgesi
*İlk Tunç ve Demir çağlarından kalma yerleşim bölgesidir. *Kayabeyi Köyü´nün 3 km kadar güneyinde , Kenarbel Köyü´nün 3.5 km güneybatı...
 
Deveboynu Kaplycalary - Çermik
*Kura Vadisi içinde ve Kura Nehri´nin tam biti?i?inde(nehirle biti?ik) sodaly ve içilebilen termal su kayna?ydyr. *Literatürdeki adyny, vadi ba?yndaki, Kayab...
 
Caskara Su Kayna?y
-Köyümüzde , Kura Vadisi´ne açylan ve ´´Kaz Deresi´´ ady verilen vadi içerisindedir. -Kayalyk ve biraz sarp bir kaynaktan çykan buz gibi so?uk su ve Kayabeyi...
 
Kayabeyi Kilise Camii
Köyümüzde konum itibariyle merkezin do?u tarafynda yer alyr *Yapyly? tarihi X.-XI yy.lar(900-1000´li yyllar) olarak tahmin edilmektedir. Dönemin Gürcü Krall...
 


Sitenize eklemek için tıklayın


Üye Girişi  

Kullanıcı Adı

:

Şifre

:
+ Yeni Üyelik
+ Şifremi Unuttum!

Yazarlar  
Sayit A?DA?
Sayit A?DA?
.5/.13/2

Uzun süre aradan sonra
Sayit A?DA?
Bayram Demir
Hakim KALA
U?ur A?da?
Ünal KALA
Tüm Yazarlar
Anket  
En Çok Okunanlar  
Video  
A?yk Metin Bulutlu - Kayabeyi Türküsü..
Syrry Denizo?lu - Turnalar..
A?yk Metin Bulutlu..
Kayabeyi Köylüleri Slayt1..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - A?armaynan Ay Saç..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - Ey Felek Senin El..
A?yk Bayram Denizo?lu - Anadyr Ana..
Murat Çobano?lu - A?larym..
Murat cobanoglu Neyine güveneyim yalan dü..
MURAT COBANOGLU Derdimi derdimi ..
Murat Çobano?lu & Ba?rymy Ezme Sevdi?im ..
S. ?im?eko?lu & Men Gocalmazdym ..
S. ?im?eko?lu Garip Yerde Ölenin Mazaryny..
Araçlar  
Bankalar  
Gazeteler  
Linkler
E-mail Listesi  

Adı Soyadı

:

E-mail

:

 

Rss | Sitene Ekle | Radyo Kodu |Künye |Gizlilik İlkeleri |Bize Ulaşın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım : Uğurlu Hosting   Yazılım : www.yakupvarol.com   Sayfa Düzeni : Uğur AĞDAŞ

Linkler : Ozanlar - Kayabeyi FM - Tesbih