Ana Sayfa  |  Arşiv  |  Sitene Haber Ekle  |  Sık Kull. Ekle  |  Sitenize Radyo  |  İletişim

Anasayfa Derneğimiz Dernek Haberleri Aidat Sorgulama Foto Galeri Video Ziyaretçi Defteri Yöresel Bilgiler Sitenize Radyo

Radyomuza Sponsor Aranmaktadyr. Irtibat U?ur A?DA? : 0549 205 00 75 / 0537 450 38 34

Anasayfa
Derneğimiz
Dernek Haberleri
Kayabeyi Haber
Düğün Haberleri
Aidat Sorgulama
Genç Çayıslılar Haber
Hastalarımız
Vefat Haberleri
Ardahan Haber
Çıldır Haber
Şairin Dilinden
Yazarlar
Foto Galeri
Video
Arsiv
Aidat Bilgileri
Ziyaretçi Defteri
Yöresel Bilgiler
Sitenize Radyo
Öne Çıkanlar
DÜĞÜN TARİHLERİ
KAYABEYİ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEGİ.
DOSTLUK GECESİNDE AŞIKLAR RESİTALİ.
Kayabeyi Köyü Bayramla?ma VYDEO
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu
3.DOSTLUK GECESİNİN TAMAMINI İZLEYİN 2
DOSTLUK GECESY VYDEO 1
Kayabeyi Gençlerinin İftar Yemeği
Genç ÇayysLyLar Sünnette Co?tu
ÖNSÖZ
Döviz  
  Dolar : 4.8230
  Euro : 4.2595
Hava  
 
 
 
Dernek Bşk.  

Sayit AĞDAŞ
Tel :
05358954607
 
Köy Muhtarı  

Muhittin KORKMAZ
Tel :05382724978
S. Kürsü  
Ystanbuldan Ayryl...
Ho?geldin...
allahyn rahmety u...
VATAN Görevine...
Sayaç  
20 Temmuz 2018
Bu Gün :  17
Bu Ay :  9559
Bu Sene :  60521
Toplam :  103019
Ortalama :  329


islami site

altın fiyatları

Godaddy

Haberin Detayı

Ana sayfaya Dön

´Ruslardaki Kars´yn öyküsü
.
/./9.0103

Kars’yn Çarlyk dönemindeki “kayyp tarihi”, Rus, Ermeni ve Osmanly ar?ivlerinden aydynlatyldy..

Tarihçi Dr. Candan Badem’in Birzamanlar Yayyncylyk’tan çykan “Çarlyk Rusyasy Yönetiminde Kars Vilayeti”ni elime alyr almaz aklyma çok bilinen bir fykra geldi:

Kars’taki Ruslardan kalma görkemli ta? binalardan birinde ya?ayan dedeye sormu?lar “Evinden memnun musun?”

Yanytyny yerel dilde ?öyle anymsyyorum: “Bu evleri, bu ?eheri çok gözel yapyplar ama hardalar (neredeler)? Ynsan heç de?ilse on-on be? yylda bir gelip ?ehre bahmaz my gyrylan, tökülenleri tamir etmez mi?”

Y?te o “Baltyk mimarisi” binalarla ve birbirini dik kesen geni? caddeli “planly” yerle?me olarak yeniden yaratylan Kars’ta, 1878’den 1918’e kadar süren Çarlyk Rusyasy yyllary acaba nasyl ya?anmy?ty?

Dr. Badem, ayny zamanda “memleketi” olan Kars’yn “kayyp tarihi” dedi?i 40 yyllyk bu dönemi tüm özellikleriyle ara?tyrmak için kollary syvayynca, ?oven saplantylardan uzak, ça?da? bir tarih belgeseli do?du.

‘93 HARBY’NYN ARDINDAN
Çarlyk Rusyasy Yönetiminde Kars Vilayeti
Bu kitapta, 93 Harbi olarak adlandyrylan 1877-1878 Osmanly-Rus Sava?y sonunda Rusya´ya ilhak edilmi? olan ve 1918´e de?in çarlyk yönetiminde bir vilayet (Karsskaya oblast) olu?turan bugünkü Kars ve Ardahan illeri ile Erzurum´un Oltu, Olur, ?enkaya ve Narman ilçelerinin 1878-1914 yyllary arasyndaki öyküsü anlatylyyor.

Rusya, Gürcistan ve Ermenistan´da bulunan çarlyk ar?ivleri ile Ba?bakanlyk Osmanly Ar?ivi´nden belgelere dayanan bu ara?tyrma o dönemde Kars vilayetinde meydana gelen demografik, etnografik, ekonomik, idari, siyasal ve kültürel de?i?imler, göçler ve toprak sorunu üzerinde duruyor.

Çarlyk Rusyasy’nyn, Kars’y adeta “Rusya’nyn kenti” kabul ederek, Kale’nin ete?indeki Osmanly yerle?imini yykyma terk edip Tahtdüzü’nde yeni bir “garnizon kent” kurmaya ba?lady?y dönemi kavrayabilmek için, “93 Harbi” denilen 1877-1878 Osmanly-Rus sava?yny anymsamak gerekiyor.

Sava?yn sonunda Rusya’nyn kendi synyrlary içine aldy?y ve Rusçada “oblast” denen bir vilayeti olu?turan iki Osmanly sanca?ynyn 1878-1914 yyllary arasyndaki öyküsü, kitabyn ana temasy...

Bu iki sancak Çyldyr ve Kars’tyr. Her ikisi de “Kars Oblasty”nda birle?tirilirken, Ardahan ile Erzurum’un Oltu, Olur, ?enkaya ve Narman ilçeleri de ayny oblasta katylmy?ty.

Çarlyk Rusyasy’na ba?ly Kars vilayetinin bu kaderini de?i?tiren en önemli geli?me ise Rusya’daki 1917 Ekim’inde gerçekle?en Sosyalist Devrim’dir. Bol?evik hükümetinin 1918’de imzalady?y Brest-Litovsk Antla?masy ile Kars’taki Rus dönemi de sona erdi. Kitabyn tanytym metninde deniyor ki: “1878 ile 1918 yyllary arasyndaki kyrk yyllyk sürede Rusya’ya terk edilen bu Osmanly topraklarynda neler olup bitti?i konusunda Türkçede kapsamly bir monografi yoktu. Badem’in kitaby bu bo?lu?u doldurma konusunda önemli bir adym.”

ARDAHAN’IN KÖYLERYNDEN

Dr. Badem, 1970’te Ardahan’a ba?ly Hanak ilçesinin Vardosan (Yamaçyolu) köyünde do?mu?. Börk köyü nüfusuna kayytly yazarymyz BÜ Y?letme Bölümü’nden 92’de mezun olduktan sonra 1995-2000 yyllarynda Kazakistan’da bulundu. Birmingham Üniversitesi Rusya ve Do?u Avrupa Çaly?malary Merkezi’nde yüksek lisans yapty. Doktorasyny da ‘Kyrym Sava?y’ üzerine yazdy?y teziyle Sabancy Üniversitesi’nde 2007’de tamamlady. Bu tez Brill Yayynevi’nce 2010’da “The Ottoman Crimean War (1853-1856)” ba?ly?yyla yayymlandy. Halen Okan Üniversitesi’nde ders veren yazarymyz Kars’la ilgili ara?tyrmalarynda ise Rusya, Gürcistan ve Ermenistan’da bulunan çarlyk ar?ivleri ile Ba?bakanlyk Osmanly Ar?ivi’nde buldu?u çe?itli dillerdeki kaynaklary de?erlendirdi.

Ço?unlu?unun ilk kez yayymlanan ar?iv belgelerinden olu?masy kitaba özel bir de?er katarken, Türkiye’den bir tarihçinin Ermenistan devlet (ulusal) ar?ivinde ara?tyrma yapan ilk Türk ara?tyrmacy olmasy da ayny de?eri arttyryyor.

YSTATYSTYK BYLGYLER

Kitap sayesinde ö?rendi?imiz ve Rusçada “Karsskaya oblast” denilen Kars vilayetindeki sosyal ya?amynyn ayryntylaryna gelince...

Askeri yönetimin halkla ili?kileri, Çarly?yn iskân politikasy, toprak sorunu, ekonomi ve vergiler, yargy organlary ve asayi? sorunlary, yerel yönetim, bayyndyrlyk ve ula?ym, e?itim, kültür ve sa?lyk bölümleri, ayryntyly belgeler, resimler ve örneklerle anlatylyyor.

Buna kar?yn, Kale ete?indeki Osmanly kentinin adeta yok edili?i hatta surlarynyn da tahribine neden olan “1878 öncesi” kent dokusunun hemen hiç önemsenmemesine yönelik bir de?erlendirmeye ise kitapta rastlamyyoruz.

Bu önemli eksikli?e ra?men, özellikle toplumsal ya?amla ilgili zengin bilgiler mevcut... Kitabyn tanytym metninde deniyor ki: “Ystatistik tablolar o zamanki Kars vilayeti nüfusunun köy ve ?ehir bazynda çok ayryntyly bir ?ekilde milliyet, mezhep, ya?, cinsiyet, zümre, mülkiyet, meslek, okuryazarlyk, okulla?ma, medeni hal, arazi da?ylymy, hayvan varly?y, ta?ytlar, i?letmeler vb. dökümünü veriyor.”

Yazaryn temel tezleri arasynda, o dönemde Rusya’nyn Ermeni milliyetçi hareketini tehlikeli bulmasy ve Ermenilerin Kars vilayetinde a?yrlyk kazanmasyny engellemesi çok önemli bir saptama. Dr. Badem, bir zamanlar çok kültürlü bir yer olan Kars vilayetinin tarihini tarafsyz bir biçimde yazmaya çaly?ty?yny ?u ifadelerle belirtiyor:

“Tarihçinin kylycynyn her iki yany da keskin olmaly yani herkese örne?in hem Osmanly’ya hem de Çarly?a kar?y keskin olmalydyr... Ben burada Kars’yn renklerini olu?turan bütün kültürel, etnik ve dinsel gruplara kar?y önyargysyz ve tarafgirlikten uzak hareket etmeye çaly?tym. Hiçbir grup için ma?durluklarla veya zaferlerle dolu ‘görkemli’ bir tarih yazmaya çaly?madym, sadece hakikati anlamaya çaly?tym. Bunun için her kayna?a kar?y mesafeli olmak ve ele?tirel yakla?mak gerekiyordu, ben de bunu yapmaya çaly?tym.”

Y?te bu hassasiyet içinde olu?an 480 sayfalyk kitapta 74 foto?rafyn, 52 belgenin ve 6 haritanyn da bulundu?unu anymsatalym.

(Cumhuriyet)

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Bu Haber 2082 Kez Okundu

Bu Haber İçin Toplam 10 Kişi Oy Verdi...
   
   
Foto Galeri
Iftar Yeme?inden
Türk Bayra?y
2011 15 Mayys Resimleri
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapmak İçin Tıklayınız

Bu Kategoriye Ait Diğer Haberler


Sitenize eklemek için tıklayın


Üye Girişi  

Kullanıcı Adı

:

Şifre

:
+ Yeni Üyelik
+ Şifremi Unuttum!

Yazarlar  
Sayit A?DA?
Sayit A?DA?
.5/.13/2

Uzun süre aradan sonra
Sayit A?DA?
Bayram Demir
Hakim KALA
U?ur A?da?
Ünal KALA
Tüm Yazarlar
Anket  
En Çok Okunanlar  
Video  
A?yk Metin Bulutlu - Kayabeyi Türküsü..
Syrry Denizo?lu - Turnalar..
A?yk Metin Bulutlu..
Kayabeyi Köylüleri Slayt1..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - A?armaynan Ay Saç..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - Ey Felek Senin El..
A?yk Bayram Denizo?lu - Anadyr Ana..
Murat Çobano?lu - A?larym..
Murat cobanoglu Neyine güveneyim yalan dü..
MURAT COBANOGLU Derdimi derdimi ..
Murat Çobano?lu & Ba?rymy Ezme Sevdi?im ..
S. ?im?eko?lu & Men Gocalmazdym ..
S. ?im?eko?lu Garip Yerde Ölenin Mazaryny..
Araçlar  
Bankalar  
Gazeteler  
Linkler
E-mail Listesi  

Adı Soyadı

:

E-mail

:

 

Rss | Sitene Ekle | Radyo Kodu |Künye |Gizlilik İlkeleri |Bize Ulaşın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım : Uğurlu Hosting   Yazılım : www.yakupvarol.com   Sayfa Düzeni : Uğur AĞDAŞ

Linkler : Ozanlar - Kayabeyi FM - Tesbih